Prokura łączna

06 sierpnia 2015

Prokura łączna jak sama nazwa wskazuje to prokura udzielona kilku osobom łącznie, a polega ona na wspólnym składaniu oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego przedsiębiorcy. Reprezentacja przez prokurenta łącznego wymaga współdziałania co najmniej dwóch osób – należycie umocowanych przez przedsiębiorcę. więcej

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Prokura w spółce z o.o.

06 sierpnia 2015

Przedsiębiorca, który podlega obowiązkowemu wpisowi do KRS, może ustanowić prokurenta. Prokura stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Zakres umocowania prokurenta precyzuje art. 1091 k.c. zgodnie z którym prokurent ma prawo reprezentacji spółki z o.o. w czynnościach sądowych oraz pozasądowych związanych wyłącznie z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zakres prokury nie jest jednak nieograniczony. Prokurent nie może bowiem:
– zbyć przedsiębiorstwa,
– oddać przedsiębiorstwa do czasowego korzystania,
– zbyć i obciążyć nieruchomości. więcej

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0