Rozliczenie majątku uzyskanego w trakcie konkubinatu – jako bezpodstawnego wzbogacenia

31 lipca 2015
Tagi ,

Zazwyczaj przy konkubinacie bardzo trudno wskazać jakikolwiek stosunek obligacyjny (zobowiązaniowy) pomiędzy stronami – osoby pozostające w związku praktycznie nigdy nie dokonują ustaleń, czy należy rozliczenia między nimi traktować jak umowę darowizny, pożyczki, spółki cywilnej lub inną. Z tego też względu najczęściej sądy przyjmują jako podstawę prawną rozliczeń bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 k.c.), wskazując, że nabycie w czasie trwania związku przez jedną z osób na jej wyłączną własność majątku za środki pochodzące ze wspólnych dochodów następowało kosztem majątku tej drugiej osoby – nieuzyskującej własności majątku. W związku z tym że zazwyczaj taki podział nabywanego majątku następuje bez żadnej podstawy prawnej, sądy dopuszczają rozliczenia na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

więcej

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Konkubinat jako spółka cywilna – rozliczenie majątku po rozpadzie konkubinatu

31 lipca 2015
Tagi , ,

O spółce cywilnej w przypadku konkubinatu można mówić stosunkowo rzadko. Także sądy bardzo ostrożnie podchodzą do potraktowania związku konkubentów jako spółki. O spółce będziemy najczęściej mogli mówić w sytuacji gdy partnerzy przez czas trwania związku prowadzili wspólny biznes. Jeżeli prowadzili jakąś działalność gospodarczą, w ramach której mieli mniej więcej równe pozycje – wspólnie decydowali o bieżących jak i strategicznych kwestiach, będzie można mówić, iż byli wspólnikami. W takim przypadku rozliczenie konkubinatu nastąpi na podstawie przepisów art. 860 i następne k.c.

więcej

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Rozliczenie majątku z konkubinatu – podział majątku dorobkowego uzyskanego w związkach pozamałżeńskich

31 lipca 2015
Tagi ,

Zgodnie z informacjami podawanymi przez GUS, ponad 22 % dzieci urodzonych w Polsce w 2014 r. pochodzi ze związków pozamałżeńskich. W 2013 r. o prawie 25% w stosunku do roku 2000 wzrosła liczba rozwodów, a osoby po rozwodzie coraz rzadziej decydują się na sformalizowanie kolejnych związków.

Powyższe jednoznacznie wskazuje na stale zwiększającą się ilość związków pozamałżeńskich tj. konkubenckich. Choć coraz częściej konkubinat nie jest już związkiem tymczasowym, krótkotrwałym lecz związkiem trwającym nawet całe życie partnerów, identycznie jak małżeństwo (niektórzy twierdzą, że nawet lepiej, bo bez przymusu ) – nie został do tej pory w żaden sposób uregulowany prawnie.

więcej

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Mobbing w miejscu pracy

14 lipca 2015
Tagi , , , ,

Mobbing wywodzi się z j. angielskiego od słowa „mob” co w wolnym tłumaczeniu oznacza „tłum”, ”natłok”, „banda”. W miejscu pracy zazwyczaj nie charakteryzuje się otwartą jawną agresją, natomiast atak przeprowadzany jest na ofiarę różnego rodzaju środkami manipulacji psychicznej przy równoczesnym zachowaniu pozorów poprawności. Kolokwialnie rzecz ujmując mobbing to nic innego jak psychiczny terror skierowany na jednostkę, który charakteryzuje się systematycznym powtarzaniem nieetycznych i wrogich zachowań w stosunku do podwładnego.

Czynnikiem sprzyjającym występowaniu mobbingu jest hierarchiczność stanowisk, jak również przekonanie o odmienności płci wynikające z modelu kultury danego społeczeństwa. Mobbing jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, natomiast za jego podstawę uważa się konflikt personalny występujący w miejscu pracy i może przyjmować np. następujące formy:

więcej

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

ROZWÓD, A KREDYT

10 czerwca 2015
Tagi , ,

Coraz częściej można usłyszeć zdanie, iż kredyt wiąże dwoje ludzi bardziej niż małżeństwo, jednak niestety nie jest to więź tak silna, żeby powstrzymała od rozwodu, jeżeli jest ku temu wola stron. Najczęściej podczas rozwodu małżonkowie dochodzą do porozumienia w kwestii, któremu z nich należy się nieruchomość, a komu zwrot nakładów, jednak pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia kredytu jaki został zaciągnięty na wspólnie zakupiony dom bądź mieszkanie.

więcej

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0