Nabycie udziałów w spółce z o.o., a zwrot dopłat

15 maja 2015
Tagi

W ostatnim czasie spotkaliśmy się z kilkoma zapytaniami w kwestii zwrotu dopłat należnych wspólnikowi który dokonuje zbycia udziałów w spółce z o.o. Pytanie podstawowe to to, czy nabycie udziałów powoduje przejście praw do żądania zwrotu dopłat na nabywcę czy prawo to pozostaje przy byłym już wspólniku.

Prawo do udziału w spółce mającej osobowość prawną jest prawem zbywalnym. W sytuacji więc zbycia udziału sp. z o.o. zwrot dopłat dokonywany jest na rzecz nabywcy udziału, (nie ma znaczenia przy tym forma nabycia – zakup, darowizna itp.) ponieważ zbycie udziału stanowi przejście wszystkich praw i obowiązków związanych z udziałem na nabywcę, w tym także prawa do zwrotu dopłat.

więcej

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0

Darowizna udziałów w spółce z o.o. – Forma

15 maja 2015
Tagi ,

W ostatnim czasie zauważyć można spór w kręgach prawniczych odnoszący się co do tego jakiej formy wymaga darowizna udziałów w spółce z o.o. Wbrew twierdzeniom przede wszystkim notariuszy, że umowę tę można zawrzeć tylko w formie aktu notarialnego, za słuszne należy uznać stanowisko, iż umowa darowizny udziałów w sp. z o.o. może być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Także w mojej ocenie ta forma będzie wystarczająca.

więcej

Share on Facebook0Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0