Tarcza antykryzysowa – pomoc dla firm i pracowników

02 kwietnia 2020
Możliwość komentowania Tarcza antykryzysowa – pomoc dla firm i pracowników została wyłączona
  1. Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
  2. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
  3. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
  4. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek
  5. Badania okresowe:
  6. Świadczenia na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy

więcej