Likwidacja spółki komandytowej a odpowiedzialność za jej zobowiązania.

18 stycznia 2017
Możliwość komentowania Likwidacja spółki komandytowej a odpowiedzialność za jej zobowiązania. została wyłączona

Odmienną ocenę wyraził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 5 maja 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II CSK 573/15. W powołanym orzeczeniu Sąd Najwyższy wskazał, że przepisów art. 82 i 83 w związku z art. 67 § 1 i art. 103 k.s.h. nie stosuje się do rozwiązywania spółki komandytowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Ustawodawca przewidział dwie drogi do zakończenia bytu spółki komandytowej, do której w tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej (art. 103 k.s.h.), co znalazło odzwierciedlenie w treści art. 67 k.s.h. Pierwszeństwo ma w tym zakresie wola wspólników, natomiast postępowanie likwidacyjne należy przeprowadzić w sytuacji, gdy wspólnicy nie postanowią inaczej. Ponadto wolę wspólników należy uszanować, gdy uzgodnią oni w precyzyjny sposób następstwo prawne po spółce komandytowej w odniesieniu do jej majątku i zobowiązań.

więcej

Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową a odpowiedzialność wspólników

16 lutego 2016
Możliwość komentowania Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową a odpowiedzialność wspólników została wyłączona

W ostatnim czasie spotkałam się z problemem ustalenia jaki jest okres odpowiedzialności wspólników spółki osobowej przekształconej w spółkę kapitałową w przypadku dokonywania zmian w umowach, z których wynikają dane zobowiązania. więcej