Alimenty na rodzica od dorosłego dziecka

02 kwietnia 2015
Możliwość komentowania Alimenty na rodzica od dorosłego dziecka została wyłączona
Tagi ,

Zusammenarbeit

Powszechnie alimenty kojarzone są jako obowiązek alimentacyjny wobec dzieci. Wielu osobom nie znana jest natomiast konstrukcja odwrotna, a więc sytuacja w której alimenty na rodzica płaci dorosłe dziecko. Polski ustawodawca wprowadził do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 128, w którym został zawarty obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania – obowiązek alimentacyjny. Obciąża on krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W praktyce oznacza to, iż rodzice mogą domagać się alimentów od swoich pełnoletnich dzieci. Warto podkreślić, iż rodzic w pierwszej kolejności wnioskuje o przyznanie alimentów od żyjącego męża lub żony. Dopiero, gdy małżonek nie jest w stanie spełnić tego obowiązku, spada on na dzieci.

więcej

Co zrobić aby otrzymać alimenty dla rodziców od dziecka?

02 kwietnia 2015
Możliwość komentowania Co zrobić aby otrzymać alimenty dla rodziców od dziecka? została wyłączona
Tagi ,

Vater, Mutter, Tocher und Sohn

Aby uzyskać alimenty na rodzica, należy wystąpić do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego z pozwem o zasądzenie alimentów albo właściwego według miejsca zamieszkania uprawionego do alimentów powoda. Rodzic ma możliwość wyboru jednego z w/w sądów. Warto podkreślić, iż nie tylko osobiście można wystąpić o alimenty. W pewnych przypadkach z pozwem za rodzica będącego w niedostatku może wystąpić również organizacja społeczna lub prokurator. Jeżeli rodzic posiada więcej niż jedno dziecko zobowiązane do płacenia alimentów na jego rzecz, rodzic może zdecydować czy chce domagać się alimentów od wszystkich dzieci czy tylko od jednego z nich.

więcej