Co zrobić aby otrzymać alimenty dla rodziców od dziecka?

02 kwietnia 2015
Możliwość komentowania Co zrobić aby otrzymać alimenty dla rodziców od dziecka? została wyłączona
Tagi ,

Vater, Mutter, Tocher und Sohn

Aby uzyskać alimenty na rodzica, należy wystąpić do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego z pozwem o zasądzenie alimentów albo właściwego według miejsca zamieszkania uprawionego do alimentów powoda. Rodzic ma możliwość wyboru jednego z w/w sądów. Warto podkreślić, iż nie tylko osobiście można wystąpić o alimenty. W pewnych przypadkach z pozwem za rodzica będącego w niedostatku może wystąpić również organizacja społeczna lub prokurator. Jeżeli rodzic posiada więcej niż jedno dziecko zobowiązane do płacenia alimentów na jego rzecz, rodzic może zdecydować czy chce domagać się alimentów od wszystkich dzieci czy tylko od jednego z nich.

W pozwie rodzic musi wykazać, iż rzeczywiście znajduje się w niedostatku przez przedstawienie swoich dochodów oraz wydatków. Do pozwu należy dołączyć dowody potwierdzające sytuację majątkową rodzica oraz dziecka od którego żąda się alimentów. Wysokość kwoty żądania uzależniona jest od możliwości zarobkowych pozwanego dziecka. Wskazać należy, iż alimenty nie zawsze przybierają formę pieniężną można je wypełniać poprzez zakup artykułów spożywczych, lekarstw itd.

Podsumowując należy stwierdzić, iż obowiązek alimentacyjny na rzecz rodziców przez dorosłe dzieci jest bardzo pożytecznym oraz pożądanym instrumentem prawnym, skutecznie rozwiązującym podstawowe problemy życiowe osoby, która nagle i bez własnej winy popada w niedostatek. Życie bowiem nie jest wolne od różnego rodzaju patologii, braku odpowiedzialności, czy zwykłych konfliktów rodzinnych i dla takich właśnie przypadków przewidziano powyższe rozwiązanie prawne.