Czy dorosłym dzieciom należą się alimenty?

10 marca 2015
Możliwość komentowania Czy dorosłym dzieciom należą się alimenty? została wyłączona
Tagi

Fotolia_79551638_Subscription_Monthly_M

Alimenty na dorosłe dziecko, to wbrew pozorom bardzo powszechne obciążenie dla rodziców – najczęściej ojców. W dzisiejszych czasach wielu rodziców nurtuje problem jak długo zobowiązani są do utrzymywania swoich dzieci. W społeczeństwie panuje bowiem czasem przekonanie, iż obowiązek ten kończy się wraz z ukończeniem 18 roku życia. Nic bardziej mylnego.

Zatem do kiedy płatne są alimenty na dziecko po 18 roku życia? Osoba pełnoletnia ma prawo domagać się od rodziców alimentów na swoje utrzymanie, jeżeli mimo osiągnięcia pełnoletniości nie ma rzeczywistej możliwości samodzielnego utrzymywania się. Ponadto dziecko pełnoletnie ma prawo do alimentów, po ukończeniu edukacji nawet wtedy, gdy ma możliwość jej kontynuowania, ale znajduje się w niedostatku.

Przedmiotowe zagadnienie reguluje artykuł 133 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 1964r, Nr 9, poz. 59 ze zm.), który stanowi, iż rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba , że dochody z majątku dziecka wystarczą na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku iż, alimenty na dorosłe dziecko powinny być płacone, w przypadku gdy dziecko to cały swój czas poświęca na kształcenie, naukę zawodu i nie ma czasu na pracę zarobkową (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1988 r., sygn. akt III CKN 217/97). Rodzice nie będą musieli płacić alimentów jednak w sytuacji, gdy ich dorosłe dziecko nie przyczynia się w żaden sposób aby samodzielnie utrzymać się, np. zaniedbuje studia czy nie zalicza egzaminów.

Wysokość kwoty jaką należy płacić jako alimenty na dorosłe dziecko zależy od uzasadnionych potrzeb tego dziecka oraz od zarobków i możliwości materialnych rodziców, którzy są zobowiązani do płacenia alimentów na dorosłe dziecko. Sąd przy zasądzaniu alimentów analizuje sytuację materialno-finansową zarówno jednej, jak i drugiej strony.

Warto podkreślić, iż rodzice mają możliwość uchylenia się od płacenia alimentów na dorosłe dziecko poprzez wniesienie pozwu do Sądu z żądaniem zniesienia tego obowiązku. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, określa w artykule 133§ 3, kiedy rodzice mogą się uchylić od świadczeń alimentacyjnych wobec pełnoletniego dziecka, tj. w sytuacji gdy jest to połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Rodzice nie mogą jednak uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na rzecz niepełnosprawnego dorosłego dziecka, z uwagi na to, iż nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie oraz ze względu na swoją niepełnosprawność, nie może podjąć pracy. Obowiązek alimentacyjny w tym wypadku jest więc trwały.