Konkubinat jako spółka cywilna – rozliczenie majątku po rozpadzie konkubinatu

31 lipca 2015
Możliwość komentowania Konkubinat jako spółka cywilna – rozliczenie majątku po rozpadzie konkubinatu została wyłączona
Tagi , ,

O spółce cywilnej w przypadku konkubinatu można mówić stosunkowo rzadko. Także sądy bardzo ostrożnie podchodzą do potraktowania związku konkubentów jako spółki. O spółce będziemy najczęściej mogli mówić w sytuacji gdy partnerzy przez czas trwania związku prowadzili wspólny biznes. Jeżeli prowadzili jakąś działalność gospodarczą, w ramach której mieli mniej więcej równe pozycje – wspólnie decydowali o bieżących jak i strategicznych kwestiach, będzie można mówić, iż byli wspólnikami. W takim przypadku rozliczenie konkubinatu nastąpi na podstawie przepisów art. 860 i następne k.c.

Zwracam jednak uwagą, że jeżeli jedna ze stron faktycznie ten biznes prowadziła, a druga tylko pracowała w określonym zakresie pod kierownictwem partnera, to trudno przypisać jej cechy wspólnika i będzie ona mogła dochodzić roszczeń wyłącznie jako wynagrodzenia za świadczoną pracę lub za usługi (umowa zlecenia).