Prokura oddziałowa – Filialna

06 sierpnia 2015
Możliwość komentowania Prokura oddziałowa – Filialna została wyłączona

Przedsiębiorca, który podlega obowiązkowemu wpisowi do KRS, prowadząc działalność gospodarczą bardzo często zarządza majątkiem, który jest w znacznej mierze rozproszony, np. przedsiębiorstwo oprócz zakładu głównego może posiadać oddziały położone w różnych krajach.
Powoduje to sytuację, w której każdy oddział dokonuje znacznej ilości czynności prawnych do których niezbędne jest złożenie oświadczenia woli przez przedsiębiorcę, a nie w każdym przypadku jest to możliwe. Właśnie dla tego typu sytuacji, ale nie tylko powołano instytucję, która ułatwia oraz usprawnia obrót gospodarczy, tą instytucja jest prokura oddziałowa.
Prokura oddziałowa różni się od „zwykłej” prokury tym, iż jest ona ograniczona wyłącznie do prowadzenia i reprezentacji spraw dawnej spółki wyłącznie w zakresie dotyczącym konkretnego oddziału przedsiębiorstwa, ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców.