Prokura samoistna

06 sierpnia 2015
Możliwość komentowania Prokura samoistna została wyłączona

Podstawą cechą prokury samoistnej jest to, że prokurent samoistny ma możliwość samodzielnego reprezentowania przedsiębiorcy w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych (z ograniczeniami jak przy każde prokurze). Przedsiębiorca może ustanowić nawet kilku prokurentów, decydując którzy z nich będą prokurentami samoistnymi. Od niego zależy czy każdemu z tych prokurentów udzieli prokury samoistnej, zgodnie z którą każdy w nich będzie umocowany do samodzielnego działania, czy też zdecyduje się na udzielenie prokury kilku osobom w sposób łączny, a nawet tak, iż część prokurentów będzie posiadać prokurę samoistną, a część łączną. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 205 § 3. oraz 373 § 3. Kodeksu Spółek Handlowych przepisy dotyczące reprezentacji spółki handlowej zawarte w jej umowie albo statucie nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze zawartych w Kodeksie Cywilnym.