Prokura samoistna

06 sierpnia 2015

Podstawą cechą prokury samoistnej jest to, że prokurent samoistny ma możliwość samodzielnego reprezentowania przedsiębiorcy w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych (z ograniczeniami jak przy każde prokurze). Przedsiębiorca może ustanowić nawet kilku prokurentów, decydując którzy z nich będą prokurentami samoistnymi. Od niego zależy czy każdemu z tych prokurentów udzieli prokury samoistnej, zgodnie z którą każdy w nich będzie umocowany do samodzielnego działania, czy też zdecyduje się na udzielenie prokury kilku osobom w sposób łączny, a nawet tak, iż część prokurentów będzie posiadać prokurę samoistną, a część łączną. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 205 § 3. oraz 373 § 3. Kodeksu Spółek Handlowych przepisy dotyczące reprezentacji spółki handlowej zawarte w jej umowie albo statucie nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze zawartych w Kodeksie Cywilnym.

Jeden komentarz: “Prokura samoistna”

  1. Kodeksu Cywilnego, ktory stanowi, ze obejmuje ona umocowanie do czynnosci sadowych i pozasadowych zwiazanych wylacznie z prowadzeniem przedsiebiorstwa. Prokura udzielana jest w zwyklej formie pisemnej, jednak pod rygorem niewaznosci. Dokument zawierajacy takie oswiadczenie przedsiebiorcy musi zawierac wyrazne stwierdzenie ustanowienia prokury. Prokury nie mozna ograniczyc ze skutkiem wobec osob trzecich, chyba ze co innego przewiduja w tym zakresie przepisy szczegolne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *