Mobbing w miejscu pracy

14 lipca 2015
Możliwość komentowania Mobbing w miejscu pracy została wyłączona
Tagi , , , ,

Mobbing wywodzi się z j. angielskiego od słowa „mob” co w wolnym tłumaczeniu oznacza „tłum”, ”natłok”, „banda”. W miejscu pracy zazwyczaj nie charakteryzuje się otwartą jawną agresją, natomiast atak przeprowadzany jest na ofiarę różnego rodzaju środkami manipulacji psychicznej przy równoczesnym zachowaniu pozorów poprawności. Kolokwialnie rzecz ujmując mobbing to nic innego jak psychiczny terror skierowany na jednostkę, który charakteryzuje się systematycznym powtarzaniem nieetycznych i wrogich zachowań w stosunku do podwładnego.

Czynnikiem sprzyjającym występowaniu mobbingu jest hierarchiczność stanowisk, jak również przekonanie o odmienności płci wynikające z modelu kultury danego społeczeństwa. Mobbing jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, natomiast za jego podstawę uważa się konflikt personalny występujący w miejscu pracy i może przyjmować np. następujące formy:

więcej

ROZWÓD, A KREDYT

10 czerwca 2015
Możliwość komentowania ROZWÓD, A KREDYT została wyłączona
Tagi , ,

Coraz częściej można usłyszeć zdanie, iż kredyt wiąże dwoje ludzi bardziej niż małżeństwo, jednak niestety nie jest to więź tak silna, żeby powstrzymała od rozwodu, jeżeli jest ku temu wola stron. Najczęściej podczas rozwodu małżonkowie dochodzą do porozumienia w kwestii, któremu z nich należy się nieruchomość, a komu zwrot nakładów, jednak pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia kredytu jaki został zaciągnięty na wspólnie zakupiony dom bądź mieszkanie.

więcej

Nabycie udziałów w spółce z o.o., a zwrot dopłat

15 maja 2015
Możliwość komentowania Nabycie udziałów w spółce z o.o., a zwrot dopłat została wyłączona
Tagi

W ostatnim czasie spotkaliśmy się z kilkoma zapytaniami w kwestii zwrotu dopłat należnych wspólnikowi który dokonuje zbycia udziałów w spółce z o.o. Pytanie podstawowe to to, czy nabycie udziałów powoduje przejście praw do żądania zwrotu dopłat na nabywcę czy prawo to pozostaje przy byłym już wspólniku.

Prawo do udziału w spółce mającej osobowość prawną jest prawem zbywalnym. W sytuacji więc zbycia udziału sp. z o.o. zwrot dopłat dokonywany jest na rzecz nabywcy udziału, (nie ma znaczenia przy tym forma nabycia – zakup, darowizna itp.) ponieważ zbycie udziału stanowi przejście wszystkich praw i obowiązków związanych z udziałem na nabywcę, w tym także prawa do zwrotu dopłat.

więcej

Darowizna udziałów w spółce z o.o. – Forma

15 maja 2015
Możliwość komentowania Darowizna udziałów w spółce z o.o. – Forma została wyłączona
Tagi ,

W ostatnim czasie zauważyć można spór w kręgach prawniczych odnoszący się co do tego jakiej formy wymaga darowizna udziałów w spółce z o.o. Wbrew twierdzeniom przede wszystkim notariuszy, że umowę tę można zawrzeć tylko w formie aktu notarialnego, za słuszne należy uznać stanowisko, iż umowa darowizny udziałów w sp. z o.o. może być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Także w mojej ocenie ta forma będzie wystarczająca.

więcej

Alimenty na rodzica od dorosłego dziecka

02 kwietnia 2015
Możliwość komentowania Alimenty na rodzica od dorosłego dziecka została wyłączona
Tagi ,

Zusammenarbeit

Powszechnie alimenty kojarzone są jako obowiązek alimentacyjny wobec dzieci. Wielu osobom nie znana jest natomiast konstrukcja odwrotna, a więc sytuacja w której alimenty na rodzica płaci dorosłe dziecko. Polski ustawodawca wprowadził do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 128, w którym został zawarty obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania – obowiązek alimentacyjny. Obciąża on krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W praktyce oznacza to, iż rodzice mogą domagać się alimentów od swoich pełnoletnich dzieci. Warto podkreślić, iż rodzic w pierwszej kolejności wnioskuje o przyznanie alimentów od żyjącego męża lub żony. Dopiero, gdy małżonek nie jest w stanie spełnić tego obowiązku, spada on na dzieci.

więcej